Ziekte van Addison bij de hond

Ziekte van Addison

Ziekte van Addison

De ziekte van Addison (ook wel Hypoadrenocorticisme) is een hormonale ziekte die goed te behandelen is. Het is meestal een auto-immuunziekte en komt vaker voor bij teven dan bij reuen.
De ziekte van Addison ontstaat doordat de bijnierschors onvoldoende functioneert en de eerste verschijnselen zijn mild en onduidelijk. Pas als de hond ernstig ziek is wordt de ziekte vaak pas vastgesteld. Indien de verschijnselen niet vroegtijdig worden onderkend dan kunnen honden overlijden aan deze ziekte. Echter met een goede behandeling dan kunnen honden net zo oud worden als gezonde soortgenoten.

De ziekte van Addison is een auto-immuun ziekte. Dit houdt in dat de afweercellen zich niet op vreemde indringers van het lichaam richten, maar op het lichaam zelf en vernietigen hierbij de bijnieren. Dit is een geleidelijk proces, maar onomkeerbaar en bij het vaststellen niet meer te genezen. De problemen worden pas zichtbaar als circa 85% - 90% van de bijnieren van de hond definitief verdwenen is. Hoewel de ziekte niet te genezen is, is deze wel goed te behandelen.

Elke hond kan de ziekte van Addisson krijgen, maar bij de volgende rassen lijkt sprake te zijn van erfelijke aandoeningen:
 1. Bearded Collie
 2. Cairn Terrier
 3. Cocker Spaniel
 4. Labradoodle
 5. Nova Scotia duck tolling retriever
 6. Poedel
 7. Portugese Waterhond

Ook komen bij de volgende rassen deze ziekte vaker voor:
 1. Leonberger
 2. Rottweiler
 3. Sint Bernard
 4. West Highland White terriër

Symptomen van ziekte van addison bij de hond

Vaak is het zo dat honden met de ziekte van Addison vage (aspecifieke) klachten hebben, die ook prima kunnen passen bij andere ziektes. Indien de hond veel bloot gesteld wordt aan stress, dan kan dit leiden tot plotselinge verslechtering van de hond; de hond is al langere tijd te rustig en wordt plotseling heel ziek. Het tijdsbestek tussen de eerste symptomen en de plotselinge verslechtering kan variëren van 2 tot 52 weken.

De symptomen die in de eerste fase voor kunnen komen zijn:
 1. Afvallen
 2. Bloed bij braaksel of ontlasting
 3. Braken of voedsel opgeven
 4. Buikpijn
 5. diarree
 6. Dronkenmansgang (ataxie)
 7. Epileptische aanvallen
 8. Futloos, depressief
 9. Instorten (shock)
 10. Veel drinken en plassen
 11. Slechte eetlust
 12. Spiertrillingen
 13. Spierzwakte
 14. Vacht minder mooi
Indien de hond prednison-achtige medicijnen of een infuus heeft gekregen dan knapt de hond vaak snel weer op.

Diagnose van ziekte van addison bij de hond

Middels het nemen van een bloedonderzoek wordt de diagnose ziekte van Addison vastgesteld:
- Het natrium is vaak laag en het kalium is vaak hoog.
- De nierwaarden zijn vaak (sterk) verhoogd.

Indien er een vermoeden is dat de hond de ziekte van Addison heeft wordt er een ACTH-stimulatietest gedaan. Bij deze test wordt twee maal bloed afgenomen met tussenpozen van 90 minuten. Na de eerste keer krijgt de hond een injectie met een synthetisch ACTH toegediend. Dan wordt in het bloed de cortisolwaarde bepaald. Wanneer deze waarde in beide bloedstalen lager is dan de referentiewaarden wordt de ziekte van Addison bevestigd. Normaal moet bij de tweede staal de cortisolwaarde hoger zijn na de stimulatie van de ACTH. ACTH is een hormoon wat geproduceerd wordt in de hypofyse (zit bij de hersenen) en de bijnierschors activeert om cortisol aan te maken.

Behandeling van ziekte van addison bij de hond

Na het afnemen van bloed voor de ACTH stimulatietest kan gestart worden met twee hormonen:
-Cortison; -Fludrocortison of Zycortal (een injectiemiddel).
Mocht de hond ernstig ziek zijn dan worden vergelijkbare hormonen middels een injectie gegeven.

Behandeling met pillen Voor de rest van zijn leven zal de hond twee keer per dag tabletten moeten slikken. Indien dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld braken, dan zullen deze medicijnen middels een injectie gegeven moeten worden.

Behandeling met Zycortal Zycortal is een vervanger van fludrocortison en dit is een injectie die gemiddeld eens in de 38 dagen moet worden gegeven. Naast deze injectie dient de hond nog steeds twee maal daags cortison of prednisolon te krijgen.

Stress en de ziekte van Addison
Honden met de ziekte van Addison kunnen slecht herstellen van stress. Als je weet dat de hond in een stressvolle situatie komt (vuurwerk, bezoek dierenarts) moeten de pillen cortison soms tijdelijk worden verhoogd.

Progonose van ziekte van addison bij de hond

Mits de hond de juiste medicijnen toegediend krijgt dan kan de hond gezond oud worden.

Preventie van ziekte van addison bij de hond

Het is niet bekend wat je kunt doen om Ziekte van Addison bij de hond te voorkomen. Voor vragen kun je altijd terecht bij je dierenarts.

Welke rassen zijn vatbaar voor ziekte van addison

Van de volgende rashonden is bekend dat ze aanleg hebben of gevoelig zijn voor ziekte van addison

Deze informatie is ter kennisgeving. Bij vragen en advies neem dan contact op met je dierenarts.

Anderen bekeken ook