Privacy Statement

https://www.startpunthonden.nl respecteert de privacy van haar website bezoekers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt Startpunthonden uit welke gegeven wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website https://www.startpunthonden.nl bezoekt.

Verantwoordelijke AVG
https://www.startpunthonden.nl zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt https://www.startpunthonden.nl?

Verstrekte gegevens
https://www.startpunthonden.nl verzamelt de door u actief verstrekte gegevens op formulieren. Bij registratie zijn uw naam en e-mail noodzakelijk en zullen deze net als het wachtwoord, bewaard worden om als in de toekomst toegang wilt krijgen tot https://www.startpunthonden.nl.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft https://www.startpunthonden.nl bepaalde informatie nodig. https://www.startpunthonden.nl verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:

1. Het type device (o.a. tablet of smartphone);
2. Het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur;
3. Het besturingssysteem dat uw device gebruikt;
4. De pagina’s die u bezoekt;
5. Hoe u uw weg vindt op de website.


Voor welke doeleinden zal https://www.startpunthonden.nl uw persoonsgegevens verwerken?
https://www.startpunthonden.nl zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. om u via de website diensten aan te bieden;
2. om u berichten toe te sturen met alles wat betrekking heeft op registratie en indien u dit heeft aangegeven, het op de hoogte houden bij reacties;
3. om statistische gegevens op te kunnen stellen en de website te beveiligen;
4. om u gratis voorzieningen te leveren voor het plaatsen van reacties en advertenties;
5. om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.


Verstrekking van gegevens aan derden
Als https://www.startpunthonden.nl verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Ook bestaat de mogelijkheid dat https://www.startpunthonden.nl uw persoonsgegevens verstrekt als https://www.startpunthonden.nl hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt https://www.startpunthonden.nl deze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw personal computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van https://www.startpunthonden.nl.
https://www.startpunthonden.nl maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal https://www.startpunthonden.nl dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies
Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden "tracking cookies" op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt van de website https://www.startpunthonden.nl en welke pagina’s u bezoekt uit het netwerk van de adverteerders.

Google Analytics cookies
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google geanonimiseerd en versleuteld opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Advertising cookies
Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd.

Social plug ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt u – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?
Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt https://www.startpunthonden.nl cookies?
Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze website te vinden. Hiermee kunnen we de website zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is. Tot slot worden op onze site cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de website zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.

Waarom zou ik cookies toestaan?
Cookies zijn een belangrijk instrument voor onze adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. Dat zorgt er voor dat wij voldoende inkomsten kunnen genereren om onze kwalitatief hoogwaardige website gratis toegankelijk te houden voor onze bezoekers. Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Op de website van https://www.startpunthonden.nl kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van https://www.startpunthonden.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. https://www.startpunthonden.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van https://www.startpunthonden.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van https://www.startpunthonden.nl zijn verkregen. https://www.startpunthonden.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van https://www.startpunthonden.nl. https://www.startpunthonden.nl zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart https://www.startpunthonden.nl uw persoonsgegevens?
https://www.startpunthonden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens https://www.startpunthonden.nl over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met https://www.startpunthonden.nl door een mail te sturen naar redactie[at]startpunthonden.nl of middels het contactformulier. https://www.startpunthonden.nl zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of https://www.startpunthonden.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt https://www.startpunthonden.nl u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die https://www.startpunthonden.nl over u verwerkt. U kunt https://www.startpunthonden.nl aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. https://www.startpunthonden.nl zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, https://www.startpunthonden.nl aan uw verzoek zal voldoen.

Foto en videomateriaal
Door uw foto of video op onze website te uploaden, verleent u ons toestemming om deze foto of video te hergebruiken voor doeleinden die verband houden met de activiteiten van startpunthonden.nl. Dit omvat het gebruik van de foto of video op onze website, op onze sociale media-kanalen en in andere marketing- en communicatiemateriaal.

u bent verantwoordelijk voor het ingezonden beeld- en videomateriaal
Door uw foto of video op onze website in te zenden, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het controleren of de inhoud die u upload vrij is van copyright, auteursrechten, eigendomsrechten, handelsmerken of andere van toepassing zijnde rechten en dat u deze rechten niet schendt. U verklaart bij deze dat u de rechten hebt om de foto of video te verstrekken aan startpunthonden.nl en dat u startpunthonden.nl vrijwaart tegen eventuele aanspraken van derden op grond van copyright- of andere intellectuele eigendomsrechten.
Startpunthonden.nl zal niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van een foto of video die niet vrij is van copyright of intellectuele eigendomsrechten. Je accepteert dat Startpunthonden niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden of verzuimen van zijn gebruikers, waaronder elke misbruik die je uploadt.


Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan redactie[at]startpunthonden.nl.

Laatst gewijzigd: 9 februari 2023

Plaats advertentie

Zoek je vanwege omstandigheden een nieuwe baas voor je hond?

Plaats advertentie