Disclaimer

Startpunthonden.nl geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Startpunthonden.nl (en eventuele partners) worden gewijzigd.
De informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Startpunthonden.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.
Het is mogelijk dat we informatie verzamelen en opslaan over website bezoek voor statistische doeleinden, zoals het registreren van bezoekersaantallen voor de verschillende secties van de website. Door het sturen van een e-mail kunt u ons persoonlijke informatie sturen (zoals uw naam, adres en e-mail adres). Deze informatie zou kunnen worden opgeslagen om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden. Indien u zich via onze website registreert voor e-mailings, verzoek tot informatie of het doen van on-line inschrijvingen, zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt, registreert of anders van toepassing. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen.

Cookies
Bij het gebruik van websites van Startpunthonden.nl kan door Startpunthonden.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.
De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Startpunthondennl en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

  1. Voor functionele doeleinden:
  2. om het navigeren en het inloggen op de websites van Startpunthonden.nl te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Startpunthonden.nl te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
  3. Voor analytische doeleinden:
  4. om het gebruik van de Startpunthonden.nl websites te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Startpunthonden.nl weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.
  5. Voor commerciële doeleinden:
  6. om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
  7. Voor "targeting" doeleinden:
  8. om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.
De door Startpunthonden.nl op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Startpunthonden.nl verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Startpunthonden.nl verwerkte persoonsgegevens. Startpunthonden.nl maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.
Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy
Op de persoonsgegevens die Startpunthonden.nl eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de Startpunthonden.nl Privacy Verklaring van toepassing.

Beeld en video materiaal
Met het aanbieden van beeld en video materiaal verleen je Startpunthonden een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die materialen of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de materialen op te slaan in (elektronische) bestanden;

Startpunthonden behoudt zich het recht voor om:
Videomateriaal in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken desnoods zonder opgave van redenen;
Beeld en videomateriaal te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van dit materiaal door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om het watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;

Wijziging van deze disclaimer
Startpunthonden.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Disclaimer op de hoogte bent.

Plaats advertentie

Zoek je vanwege omstandigheden een nieuwe baas voor je hond?

Plaats advertentie