Fokkers van honden met een korte snuit eindelijk aangepakt

Fokkers van honden met een korte snuit eindelijk aangepakt

Nieuws: Fokkers van honden met een korte snuit eindelijk aangepakt

De eerste waarschuwing aan een fokker van honden met een te korte snuit is al uitgedeeld en komende week volgen er meer. De boete kan 1500 Euro bedragen.

De NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, gaf in februari van dit jaar de eerste fokker aan waarschuwing, de komende week zullen de volgende vijf waarschuwingen gegeven worden. Al sinds maart vorig jaar geldt er een fokverbod voor het fokken van honden met een te korte snuit.

Het fokverbod werd ingesteld omdat naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat honden met een te korte snuit ernstige ademhalingsproblemen ervaren.

Fokkers die de wet negeren, riskeren boetes.
Mede naar aanleiding van meldingen van Dier&Recht voerde de NVWA eind 2019 bij negen hondenfokkers inspecties uit. Bij maar liefst zes fokkers werden overtredingen vastgesteld en deze hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Worden er tijdens een nieuwe inspectie opnieuw overtredingen geconstateerd, dan volgt een boete van 1500 euro.

Eerdere artikelen over honden met een te korte snuit zijn onder andere:
Honden met korte snuit krijgen verplichte ademhalingstest
Vliegverbod voor honden met een te korte snuit
Is de Engelse Bulldog nog te redden of wil men dit niet
Fokverbod zieke rashonden komt te laat