Honden met korte snuit krijgen verplichte ademhalingstest

Honden met korte snuit krijgen verplichte ademhalingstest

Nieuws: Honden met korte snuit krijgen verplichte ademhalingstest

Honden met een dusdanig kort snuit dat ze ademhalingsproblemen krijgen bij inspanning behoren straks tot het verleden, aldus Minister Schouten (Landbouw).

De strijd tegen dierenmishandeling bij het fokken met ongezonde rashonden wordt strenger aangepakt. Minister Schouten (Landbouw) zal vandaag met strenge criteria komen die er voor moeten zorgen dat fokkers die puur fokken vanwege uiterlijke kenmerken, maar daardoor (ras)honden kweken die ernstige gezondheidsproblemen hebben eerder tegen de lamp lopen. De inspecteurs zullen de honden een ademhalingstest laten doen om zo te achterhalen of de hond bij inspanning last heeft van bijvoorbeeld een te korte snuit.

Het is al sinds jaren dat deskundigen zich zorgen maken over honden met een te korte snuit.Gericht fokken op uiterlijke kenmerken kent eigenlijk alleen maar grote nadelen. (zie hiervoor onder andere ons artikel De "vooruitgang" van 100 jaar fokken)
Problemen die naar voren komen zijn onder andere ademhalingsproblemen, problemen met de ogen en constante hoofdpijn.

Handhaven was altijd lastig
Bij wet is het mishandelen van dieren verboden, maar het is voor de inspecteurs altijd lastig geweest om dit te handhaven. Om ingrijpen en handhaven beter mogelijk te maken heeft minister Schouten duidelijke criteria laten maken voor het fokken met honden met een korte snuit. "De criteria gelden voor alle kortsnuitige honden, dus niet alleen voor rashonden”, legt de CU-bewindsvrouw uit. „De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming gaan het gebruiken bij het handhaven van de regels. Dierenartsen en fokkers kunnen het gebruiken bij het selecteren van gezondere ouderdieren", valt te lezen in de telegraaf.

Kilometer hardlopen
Deskundigen een een grote lijst samengesteld waarop getest kan worden of honden ernstige hinder ervaren van hun korte snuit.

  • Lopen en rennen:
    De hond moet 6 minuten lang in een vlot tempo lopen en 1000 meter rennen. Na afloop wordt de bloeddruk en ademhaling gecontroleerd om te kijken of de hond gezond is. In het meest slechte geval kan de hond tijdens deze test niet meer via de neus ademen. De testuitslag is dan CODE ROOD. Er had niet met deze hond gefokt mogen worden en de fokker is in overtreding.
  • Ogen:
    Los van de renttest zal er ook gekeken worden of de hond de ogen normaal dicht kan doen en of de hond hiervoor een operatie heeft moeten ondergaan (litteken weefsel) en of er geen sprake is traanproductie. Is er niks aan de hand? Dan krijgt de fokker CODE GROEN


Dit is pas het begin
Minister Schouten heeft vorig jaar tijdens een dierendebat in de Tweede Kamer al aangegeven dat ze eerst wil dat het probleem met de kortsnuitige honden aangepakt gaat worden. Dit is namelijk een vele bredere groep honden die ernstige problemen kunnen ondervinden van hun te korte snuit. „Op die manier kunnen we zorgen dat fokkers echt gezonde dieren fokken en niet fokken omdat ze bepaalde beelden hebben over wat fijn zou zijn voor degene die het houdt, maar zeker niet fijn is voor het dier”, aldus de minister

Eerdere artikelen over honden met een te korte snuit zijn onder andere:
Vliegverbod voor honden met een te korte snuit
Is de Engelse Bulldog nog te redden of wil men dit niet
Fokverbod zieke rashonden komt te laat