Agressief gedrag bij een hond

Agressief gedrag bij een hond

Omgaan met hondenagressie: vormen en signalen

Agressie bij de hond. Hoe kun je de signalen herkennen, wat kun je er tegen doen en welke vormen van agressie zijn er?

Agressie is het meest voorkomende en het meest ernstige gedragsprobleem die voor kan komen bij de hond. Het is reden nummer één waarom huisdiereigenaren hulp inschakelen van professionals, trainers en dierenartsen.

Wat is agressie bij een hond?

De term "agressie" heeft betrekking op allerlei gedragingen die op kunnen treden door diverse redenen en onder verschillende omstandigheden. Vrijwel alle wilde dieren zijn agressief. Denk hierbij voorbeeld aan agressiviteit die optreedt als ze hun eigen territorium verdedigen. Of agressief gedrag vertonen als ze merken dat hun kroost in gevaar is. Maar ook agressiviteit om zichzelf goed te kunnen beschermen. En deze agressiviteit zien we ook terug bij de mens, de kat en dus ook de hond.

Om te zeggen dat een hond is "agressief" kan een hele reeks van dingen betekenen. Agressie omvat een reeks van gedragingen die meestal begint met waarschuwingen en kan uitmonden in een aanval. Honden kunnen tijdens een agressieve ontmoeting hun inspanningen op elk moment afbreken. Een hond die agressie richting een mens laat zien vertoont meestal een deel van de volgende reeks steeds hevigere gedragingen:

 1. De hond wordt stil en heeft een stijve houding
 2. De hond heeft een bedreigende schorse blaf
 3. De hond richt zich tot de persoon zonder contact te hebben
 4. De hond pakt de persoon met de bek, zonder grote druk
 5. De hond drukt met de snuit tegen de persoon
 6. De hond gaat grommen
 7. De hond laat de tanden zien
 8. De hond geeft een sneer (Combinatie van grommen met ontblote tanden)
 9. De hond gaat happen
 10. De hond bijt snel zonder druk (dus dit laat geen afdruk achter)
 11. De hond bijt harder en dit kan de huid beschadigen
 12. De hond bijt zo hard dat het een breuk kan veroorzaken
 13. De hond bijt en de tanden zullen gaten veroorzaken in de huid
 14. De hond zal herhaaldelijk snel bijten
 15. De hond bijt en schudt

Honden zullen niet altijd in deze volgorde te werk gaan en vaak vinden meerdere van bovenstaande gedragingen tegelijk plaats. Helaas komt het maar al te vaak voor dat eigenaren de signalen van de hond niet herkennen met alle gevolgen van dien. In hun ogen viel de hond plotseling vanuit het niets aan, maar dat is zelden het geval. Tussen een waarschuwing en een daadwerkelijke hap kunnen milliseconden zitten, maar een hond zal zelden bijten zonder een waarschuwing te geven.

Welke soorten agressie zijn er bij een hond?

Mocht je hond in het verleden agressief zijn geweest of je vermoedt dat ze agressief zou kunnen worden, neem dan goed de tijd om de situaties die haar van streek maken te evalueren. Wie of wat veroorzaakte dit gedrag, waar en wanneer gebeurde het en wat was er aan de hand of wat stond er te gebeuren? Maar ook, wat gebeurde er dat je hond ophield met het agressieve gedrag?

Antwoorden op deze vragen helpen je als baas om de omstandigheden te kennen en herkennen die deze agressiviteit uitlokken bij je hond. Tevens heb je dan meer inzicht in het waarom. Duidelijk moet zijn dat je als baas een duidelijke diagnose moet hebben voordat je je hond echt kan helpen. Agressief gedrag bij honden kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, namelijk:

1. Territoriale agressie

Sommige honden zullen een indringer aanvallen of bijten, ongeacht het feit of deze indringen nou een vreemde of een bekende is.

De wilde verwanten van de hond zijn erg territoriaal. Ze wonen in een bepaald gebied en ze verdedigen dit gebied tegen indringers. Wolven zijn zeer territoriaal. Als een coyote of een wolf die geen deel uitmaakt van een roedel een territorium binnendringt dan zal deze wolf de indringer aanvallen en weg proberen te krijgen. Sommige honden hebben dit instinct nog steeds. Ze zullen gaan blaffen en zich gaan richten tot de indringer. Er zijn honden die erg gewaardeerd worden vanwege dit territoriale gedrag. Er zijn echter honden die een indringen aanvallen of bijten, ongeacht het feit of deze indringer nou een bekende is of niet. Territoriale agressie kan optreden als een hond altijd binnen een bepaalde grens wordt gehouden (omheining), de zogenaamde erfhond. De hond zal niet beter weten dan dat hij dit gebied moet beschermen. Andere honden tonen hun territoriale agressie alleen in de richting van mensen of andere dieren die in hun huis binnenkomen. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor territoriale agressie. Puppy's zijn zelden territoriaal. Territoriaal gedrag komt meestal pas naar boven als de hond een leeftijd heeft bereikt tussen de 1-3 jaar.

2. Beschermende agressie

Honden kunnen agressief gedrag vertonen als ze denken dat één van hun familieleden of vrienden in gevaar is.

Honden zijn sociale dieren. Als ze aan hun lot zouden worden overgelaten dan zouden ze samenleven in groepen, ofwel roedels. Als een lid van deze roedel in gevaar zou zijn dan zouden de overige roedeldieren gaan helpen. Dit wordt geclassificeerd als beschermende agressie omdat de honden hun roedel beschermen. Honden kunnen hetzelfde agressieve gedrag vertonen als ze denken dat iemand van hun familie of vrienden (mens of dier) in gevaar is. Soms tonen honden beschermende agressie bij personen waarvan ze denken dat deze kwetsbaar zijn.

Tussen een waarschuwing en een daadwerkelijke hap kunnen milliseconden zitten, maar een hond zal zelden bijten zonder een waarschuwing te geven.

Een vorm van beschermende agressie kan ook optreden als een hond pups heeft gekregen. Een hond die in het verleden nooit agressie heeft getoond naar vreemden kan zich agressief gaan gedragen als ze pups heeft gekregen. Op dezelfde manier kan een hond beschermende agressie tonen op het moment dat er een baby in het gezin komt. De hond kan de baby gaan beschermen. Hoewel dit gedrag op het eerste gezicht lief en aandoenlijk lijkt, ontstaan er problemen als vrienden of familie aandacht willen geven aan de baby. De hond zal deze mensen als een bedreiging gaan zien. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor beschermende agressie. Puppy's zijn zelden beschermend. Net als bij territoriaal gedrag blijkt beschermende agressie naar boven als de hond een leeftijd heeft bereikt tussen de 1-3 jaar.

3. Bezitterige agressie

Veel honden hebben de neiging om hun bezittingen te beschermen, ongeacht het feit of ze dit nou moeten doen of niet.

Vroeger moesten honden concurreren om voedsel, nestplaatsen en partners om te kunnen overleven. Hoewel onze honden vandaag de dag deze eigenschap niet meer nodig hebben zit dit instinct er bij vele honden nog steeds in, of ze nou moeten of niet. Sommige honden zijn erg bezitterig als het gaat om eten (baknijd). Deze honden kunnen agressief reageren wanneer een persoon of een ander dier in de buurt komt van hun etensbak of alleen al benaderen tijdens het eten. Andere honden bewaken hun kauw-botten, hun speelgoed of dingen die ze hebben gepakt. Weer anderen bewaken hun favoriete rustplaats of mand. Een bezitterige hond is makkelijk te herkennen omdat ze alleen agressief gedrag vertonen als ze iets hebben wat ze leuk vinden. Maar sommige honden zullen hun dierbare spullen rond het huis verbergen en zullen dit beschermen . Nietsvermoedende mensen of andere dieren die geen idee hebben dat ze in de buurt zijn van dit verstopte dierbare speelgoed kunnen dan in hun ogen zomaar agressief benaderd worden. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor bezitterig agressie en deze vorm van agressie komt vaak al voor bij zowel puppy's als volwassen honden . Voor meer informatie over voedselgerelateerde bezitterige agressie en hoe je dit het beste kunt aanpakken, verwijzen wij je graag door naar ons artikel over baknijd

Afleveren van baknijd
Lees ook

Baknijd bij honden afleren

Baknijd is agressie bij het af willen pakken van eten of in de buurt komen van het eten van de hond.

4. Angst agressie

Een angstige hond kan agressief worden als deze zich in het nauw gedreven voelt. Als mensen of dieren bang zijn voor iets dan zullen ze datgene waar ze bang voor zijn het liefste ontwijken. De zogenaamde vluchtreactie. Maar als ontsnappen geen optie is zullen de meeste dieren omschakelen naar een reactie tot vechten. Ze proberen zich te verdedigen tegen dat enge ding. Dus een hond kan bang zijn voor een persoon of een ander dier maar nog steeds denken dat aanvallen de enige optie is. Een angstige hond zal normaal gesproken een bange houding aannemen en zich terugtrekken maar ze kunnen agressief worden als ze in het nauw gedreven worden. Sommige honden zullen ineenkrimpen bij het vooruitzicht van een fysieke straf, maar zullen tot een aanval overgaan als de persoon hem probeert te pakken. Soms lopen angstige / bange honden weg van de persoon of het dier waar ze bang voor zijn. Maar er kan zich ook een andere situatie voordoen en dat is dat de persoon of het dier wegloopt van het bange dier. Het bange dier kan dan overgaan tot aanval en van achteren aanvallen. Dit is één van de redenen dat je nooit een angstige hond de rug toe moet keren. Angst agressie wordt gekenmerkt door een snelle hap of bijt, omdat een angstige hond gemotiveerd is om te bijten en dan weg te lopen. Soms wordt de agressie niet getriggerd met duidelijke bedreigingen. Een angstige hond zal misschien niet eerst de tanden laten zien of grommen om het slachtoffer te waarschuwen. In dit soort situaties is de enige waarschuwing die de hond geeft een angstig houding en pogingen om zich terug te trekken. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor bezitterige agressie en deze vorm van agressie komt vaak al voor bij zowel puppy's als volwassen honden .

5. Defensieve agressie

Doordat honden gemotiveerd worden door angst zullen defensief agressieve honden besluiten dat de beste verdediging een goede aanval is.

Defensieve agressie is nauw verwant aan angst agressie. Het belangrijkste verschil is de strategie die hond zich aan heeft geleerd. Defensieve agressieve honden worden nog steeds gedreven door angst maar in plaats van te proberen zich terug te trekken zullen ze besluiten dat de beste verdediging een goede aanval is. Honden die defensief agressief gedrag vertonen hebben een houding die zowel angstig als verdedigend is. Zij kunnen zich in eerste instantie keren tot de persoon of dier waar ze bang voor zijn en kunnen blaffen en grommen. Ongeacht of het slachtoffer zich nou helemaal stil houdt zal de defensieve agressieve hond altijd de eerste tik uitdelen. Alleen als het slachtoffer zich terugtrekt zal de defensieve agressieve hond waarschijnlijk de aanval afbreken. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor defensieve agressie. Het komt iets vaker voor bij volwassenen dan bij pups simpelweg omdat honden enig zelfvertrouwen moeten hebben om deze defensieve strategie te gebruiken en puppy's hebben meestal minder zelfvertrouwen dan volwassenen.

6. Sociale agressie

Een hond die zichzelf als roedelleider ziet kan agressie naar familieleden tonen. Dieren die in sociale groepen leven, leven meestal volgens bepaalde regels om conflicten tussen de leden van de groep te minimaliseren. Er is een soort hiërarchische volgorde in de roedel. De hoogste leider krijgt het eerste te eten, krijgt de beste rustplaats en mogelijkheden om te paren. Dus in plaats van te vechten zullen de lageren in de roedel hun beurt netjes afwachten voordat ze bijvoorbeeld kunnen gaan eten. Deze hiërarchische volgorde wordt vaak versterkt door geritualiseerde agressie. Dieren hoger in rang zullen dieren lager in rang zo nu en dan even op hun plek wijzen.

De relaties tussen mensen en honden die samenleven zijn zeker complexer dan bovenstaande vereenvoudigde beschrijving, maar het is nog steeds belangrijk om te weten dat een hond die zichzelf boven de baas plaatst sociale agressie kan tonen naar familieleden. (Dit soort gedrag wordt ook wel baas gerelateerde dominantie of 'de hond probeert de baas uit te dagen' agressie genoemd). Dit is de reden waarom een hond volkomen betrouwbaar bij een baas kan zijn, maar wel agressief kan reageren naar huisgenoten of kinderen in het gezin. Het merendeel van de tijd zijn deze honden blij en vriendelijk. Maar als ze het gevoel hebben dat iemand in hun roedel haar grenzen heeft overschreden, kunnen deze honden snel hun toevlucht nemen tot agressie. Zo een agressieve reactie wordt meestal veroorzaakt door dingen die een hond ziet als bedreigend of onaangenaam gebeuren, zoals:

 • Eten weghalen
 • Kauwbotten of speelgoed afpakken
 • Storen van de hond als deze rust
 • De hond wegduwen
 • Knuffelen of kussen van de hond
 • Over de hond heen buigen
 • Van de hond verwachten dat hij op zijn rug moet gaan liggen (onderdanige houding)
 • Optillen van de hond
 • De hond weghouden bij iets wat hij wil
 • Wassen of schoonmaken van de kop
 • Knippen van de nagels van de hond
 • Trekken aan de riem of strubbelingen bij omdoen van halsband
 • Schreeuwen naar de hond
 • Dreigende houding richting hond
 • Proberen te slaan
 • Tegelijk naar buiten willen

Sociale agressie komt vaker voor bij reuen dan bij teven en vindt tevens vaker bij rashonden plaats dan bij bastaards. Puppy's zijn zelden sociaal agressief richting mensen, maar kunnen dit wel zijn bij soortgenoten en nestgenoten. Sociale agressie ontwikkelt zich meestal bij honden tussen de 1-3 jaar.

Het is belangrijk om te beseffen dat de complexiteit die komt kijken bij de sociale agressie slecht begrepen en fel bediscussieerd wordt door gedragsdeskundigen. Sommigen geloven dat alle sociale agressie door angst komt terwijl anderen geloven dat het komt door woede en het verlangen naar controle.

7. Agressie door uitgelokte frustratie

Een hond die er opgewonden of opgewekt is door iets maar hierin wordt tegengehouden kan agressief worden.

Een hond die erg opgewonden of opgewekt is door iets maar wordt tegengehouden kan agressief worden. Met name richting de persoon die de hond tegenhoudt. Een gefrustreerde hond die wordt tegengehouden door een riem of een hand kan zich omdraaien en in de riem of hand bijten. Na verloop van tijd kan de hond het gevoel van tegen gehouden worden associëren met frustratie. En hierdoor kan het zijn dat een hond zelfs er niets aan de hand is maar de hond voelt zich tegen gehouden agressief kan reageren. Dit verklaart waarom sommige vriendelijke honden agressief worden wanneer ze opgesloten worden in een kennel, achter een hek, aan de riem of in de auto. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor agressie die uitgelokt wordt door frustratie. Deze vorm van agressiviteit komt zowel voor bij volwassen honden als bij puppy's.

8. Omgeleide agressie

Omgeleide agressie ontstaat wanneer een hond zijn agressie richt op iemand anders dan de bron zelf, bijvoorbeeld een omstander, doordat deze de hond bijvoorbeeld stoort.

Omgeleide agressie lijkt veel op agressie door uitgelokte frustraties met de uitzondering dat de hond niet gefrustreerd is. Deze vorm van agressie ontstaat wanneer een hond zijn agressie richt op iemand anders dan de bron zelf, bijvoorbeeld een omstander, doordat deze de hond bijvoorbeeld stoort. Dit is de reden dat mensen vaak worden gebeten als ze proberen om twee vechtende honden van elkaar te scheiden. Wanneer een persoon een hond die aan het vechten is probeert te pakken kan de hond zich plotseling omdraaien en deze persoon grijpen. Een ander voorbeeld is wanneer twee honden achter een omheining staan te blaffen naar iets of iemand. Een hond kan zich hierdoor zomaar op de andere storten. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor omgeleide agressie. Deze vorm van agressiviteit komt zowel voor bij volwassen honden als bij puppy's.

9. Agressie uitgelokt door pijn

Zelfs een zachte, vriendelijke hond kan agressief worden als deze pijn heeft. Een normaal gesproken zachte, vriendelijke hond kan zich agressief gedragen als deze pijn heeft. Dit is dan ook de reden dat je altijd voorzorgsmaatregelen moet nemen als je een hond wilt helpen die pijn heeft, ook al is het je eigen hond. Een hond met bijvoorbeeld een pijnlijke orthopedische aandoening of een infectie kan gaan bijten met maar weinig waarschuwing. Ook het gebruiken van bijvoorbeeld een stroomband of een blaf-band kan agressie door pijn bij de hond uitlokken. Zowel reuen als teven zijn even gevoelig voor agressief gedrag uitgelokt door pijn. Deze vorm van agressiviteit komt zowel voor bij volwassen honden als bij puppy's.

10. Paringsgerichte agressie

Reuen die niet niet geholpen zijn kunnen strijden om de aandacht van teven. Maar ook teven kunnen agressief gedrag vertonen bij hun strijd om een reu.

Niet gecastreerde reuen kunnen andere reuen uitdagen of kunnen zelfs met andere reuen vechten om een loopse teef, ook al is deze loopse teef niet in de buurt. Dit soort gevechten kan ook plaatsvinden tussen twee reuen die in hetzelfde huis wonen, maar ook tussen twee teven. Honden die gecastreerd of gesteriliseerd zijn kunnen nog steeds deze vorm van agressie tonen. Paringsgerichte agressie komt voor vanaf de leeftijd van 1 - 3 jaar.

11. Roofzuchtige agressie

Sommige honden tonen klassiek roofzuchtig gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het jagen of dingen willen pakken die snel bewegen.

Honden zijn nauw verwant aan de wolven en coyotes, beiden grote roofdieren. En honden hebben nog instinctief roofzuchtig agressief gedrag. Veel honden vinden het leuk om achter mensen aan te rennen die aan het hardlopen zijn, of fietsers en auto's. Ook het jagen op andere huisdieren, wild en vee. Er zijn zelfs honden die, als ze de prooi te pakken hebben gekregen deze dood maken. Roofzuchtige agressie is heel anders dan andere classificaties van agressie omdat er zelden enige waarschuwing plaatsvind voor de aanval. Een roofzuchtige hond zal niet eerst gaan grommen of de tanden laten zien aan de prooi om deze te waarschuwen. Roofzuchtige agressie komt vanuit het niets. Dit roofzuchtig gedrag kan bijzonder gevaarlijk zijn als het gericht is op bijvoorbeeld een baby. Het huilen van een baby of het optillen van een huilende baby kan bij een hond al roofzuchtige agressie opwekken. Gelukkig komt deze vorm van agressiviteit maar zelden voor.

Wie veroorzaakte de agressie?

Het bepalen wie of wat je hond agressief heeft gemaakt is van essentieel belang om het gedrag te begrijpen. Het klinkt raar, maar bij honden is het gebruikelijk om zich agressief te gedragen in de richting van onbekende mensen. Er zijn studies die aantonen dat maar liefst 60 tot 70% van alle honden dreigend blaffen naar vreemden en onvriendelijk handelen. Agressie naar vreemde honden is ook veel voorkomend. Minder vaak komt het voor dat een hond zich agressief gedraagt naar familieleden of andere huisdieren in het huis. Meest problematisch zijn honden die agressief zijn tegenover kinderen, met name kinderen in het gezin. Niet alleen is agressie naar kinderen om veiligheidsredenen zeer moeilijk te behandelen, de kans dat een hond met dit probleem steeds betrouwbaar zal worden is klein.

Agressie is een gevaarlijk gedragsprobleem. De diagnose stellen is complex (welke vorm van agressie) en de behandeling van de agressie kan moeilijk zijn.

Sommige honden reageren alleen agressief naar een bepaalde groep mensen. Je kunt hierbij denken aan honden die agressief reageren richting een dierenarts, trimmer, de postbode of bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. In deze gevallen is het makkelijker om de hond de toegang tot deze mensen te beperken. Maar in sommige gevallen is vermijden een stuk lastiger. Als je bijvoorbeeld een hond hebt die een hekel heeft aan kinderen en je woont in een dichtbevolkt gebied, dan zal het moeilijk zijn om ervoor te zorgen dat je hond geen kinderen tegen hoeft te komen.

Agressie naar mensen, agressie naar honden en agressie naar andere dieren zijn relatief onafhankelijk gedragspatronen. Als je hond agressief is naar andere honden dan betekent dat niet dat ze dan ook agressief is naar mensen.

Risicofactoren

Als je er achter bent gekomen dat je hond agressie vertoont en je hebt de beslissing hebt genomen om dit gedragsprobleem aan te pakken zijn er diverse factoren waarmee je rekening mee moet houden. Uiteindelijk ben jij als baas namelijk verantwoordelijk voor de hond. Deze factoren omvatten de omvang van het risico en de kans op het veranderen van het gedrag:

 • Grootte:

  Onafhankelijk van alle andere factoren, grote honden zijn meer beangstigend en kunnen meer schade toebrengen dan kleine honden

 • Leeftijd:

  Bij jonge honden die een agressie probleem hebben wordt verondersteld dat ze meer kneedbaar en gemakkelijker te behandelen zijn dan oudere honden.

 • Bijt geschiedenis:

  Honden die al een keer gebeten hebben zijn een hoger risicofactor.

 • Ernst:

  Honden die bij agressie enkel hun tanden laten zien, grommen of happen en niet verder gaan dan dat zijn aanzienlijk veiliger om in huis te hebben en mee te werken dan honden die bijten. Ook honden die kleine blauwe plekken, krassen en kleine afdrukken hebben veroorzaakt bij agressief gedrag zijn minder risicovol dan honden die ernstige verwondingen hebben toegebracht.

 • Voorspelbaarheid:

  Honden die naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking komen voor euthanasie zijn honden die bijna tot geen waarschuwing geven voordat ze gaan bijten, deze zijn onvoorspelbaar agressief. Honden die waarschuwingen geven alvorens te gaan bijten geven mensen en dieren de kans om zich terug te trekken. Het volgende klinkt misschien gek maar een hond die altijd agressief reageert als je hem van bijvoorbeeld de bank wilt halen, is vele malen makkelijker te behandelen dan een hond die dit sporadisch doet.

 • Doelen:

  Hoe vaak je hond wordt blootgesteld aan doelen wat bij haar agressie op kan wekken kan invloed hebben op hoe gemakkelijk het is om het gedrag te beheren en op te lossen. Een hond die agressief is richting vreemden is relatief makkelijk onder controle te houden als je landelijk woont met een grote afgezette tuin. Een hond die agressief is naar kinderen kan makkelijk onder controle worden gehouden als er geen kinderen zijn in het gezin. Een hond die agressief is bij onbekende honden is makkelijk te onder controle te houden door routes te vermijden waar andere honden kunnen zijn. Maar een hond met bijvoorbeeld chronische oorontstekingen die de familie bijt als ze de oren moeten behandelen kan stressvol en onaangenaam zijn.

 • Triggers:

  Zijn de omstandigheden te voorkomen of te vermijden die bij je hond agressie opwekken? Als je hond bijvoorbeeld baknijd heeft en alleen haar eten bewaakt tijdens het daadwerkelijk eten, is dit relatief eenvoudig op te lossen. Niemand in de buurt laten als de hond aan het eten is. Maar als ze zelfs haar lege voerbak bewaakt die in de kast staat wordt het een ander verhaal. Net als een hond die elke vreemdeling bijt die binnen handbereik is. Deze hond is vele malen gevaarlijker dan een hond die iemand bijt als deze haar een kus wil geven.

 • Gemak van het motiveren:

  De laatste overweging is hoe gemakkelijk het is om je hond te motiveren tijdens omscholing. De veiligste en meest effectieve manier om het agressie probleem aan te pakken is met behulp van een professional. Het aanpakken en behandelen van het agressief gedrag zal inhouden dat je de hond moet belonen voor goed gedrag middels lof, traktaties of speelgoed. Honden die niet erg gemotiveerd worden bij het krijgen van beloningen zijn over het algemeen moeilijker om mee te werken en de kans van slagen ligt een stuk lagen.

Sluit medische oorzaken uit

Sommige honden kunnen zich agressief gedragen als gevolg van een medische aandoening of bij complicaties. Naast acute pijnlijke aandoeningen kunnen bij honden met orthopedische problemen, schildklier afwijkingen, bijnier aandoeningen of bijvoorbeeld epilepsie prikkelbaarheid en agressie teweeg brengen. Oudere honden kunnen lijden aan verwarring en daardoor onzeker worden wat kan lijden tot agressiviteit. Zelfs een dieet kan bijdragen als risicofactor.

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond en moeten voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt.

Mocht je hond last hebben van agressief gedrag is het van cruciaal belang om medische aandoeningen als trigger van de agressie uit te sluiten. Mocht de oorzaak namelijk medisch gerelateerd zijn en de medische aandoening wordt niet behandelt en de pijn of de last neemt toe, zal de mate van agressie alleen maar erger worden. Mocht de dierenarts een medisch probleem hebben gevonden is een nauwe samenwerking met de dierenarts essentieel om je hond de beste kans te geven op verbetering..

Werk altijd met een professional

Agressie is een gevaarlijk gedragsprobleem. De diagnose stellen is complex (welke vorm van agressie) en de behandeling van de agressie kan moeilijk zijn. Mocht de training namelijk niet op de juiste wijze worden gegeven kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. Zelfs zeer ervaren professionals worden af en toe gebeten dus het behandelen van een agressieve hond brengt risico's met zich mee. Een gekwalificeerde trainer zal een behandelplan maken die speciaal voor jou hond en de thuissituatie van toepassing is. Samen met de trainer zullen jullie gaan werken aan het probleem en zullen indien nodig aanpassingen aan het behandelplan gemaakt worden.

Kan agressie worden genezen?

Eigenaren van honden die agressief gedrag vertonen vragen zich vaak af of de agressie te "genezen" is. Rekening houdend met het aanpakken van de oorzaak die de agressie veroorzaakt meent de aspca dat sommige vormen van agressie kunnen worden aangepakt en zelfs kunnen worden geëlimineerd. Er is echter geen volledige garantie dat de hond volledig kan worden genezen. Vaak is de enige oplossing om de hond weg te houden bij situaties die de agressie veroorzaken.

Er zijn altijd risico's bij de behandeling van een agressieve hond. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond en moeten voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt. Ook al heeft de hond al jaren geen agressief gedrag meer getoond, is het onmogelijk om te voorspellen of er zich weer een keer een situatie voor gaat doen dat de hond weer de zogenaamde "red-zone" ingaat. Een hond die een geschiedenis heeft om tijdens een stressvolle situatie agressief te worden, zal vaak weer terugvallen op deze strategie.

Pas op voor terugsslag Eigenaren moeten eigenlijk altijd rekening houden met het feit dat hun hond weer een terugslag kan krijgen. Zo blijft de baas altijd alert en wordt de hond behoed voor het maken van misschien wel een fatale fout.

Zijn sommige rassen agressiever dan anderen?

Als er gekeken wordt naar de statistieken die verzameld zijn over bijten en agressie is het waar dat sommige rassen meer kans hebben om te bijten. Hier zijn vele redenen voor. Een waarschijnlijke reden is dat de meeste hondenrassen gefokt worden voor speciale doeleinden. Doeleinden die wij als mens graag willen zien in een hond. Rassen die speciaal gefokt worden om een bewakende of beschermende functie te hebben, rassen die gefokt worden om te gebruiken in de jacht en weer andere rassen die gefokt worden voor gevechten.

Het individuele temperament en de geschiedenis van interacties met mensen en andere dieren zijn vele betere voorspellers van agressief gedrag.
Zijn sommige rassen agressiever dan anderen?

Hoewel huisdieren vandaag de dag deze eigenschappen vaak niet meer nodig hebben zit dit nog steeds diep geworteld in hun DNA. En dit is de reden dat deze rashonden nog steeds aanleg kunnen hebben tot agressie. Toch is het niet correct en niet verstandig om een hond te beoordelen op hun ras. Het individuele temperament en de geschiedenis van interacties met mensen en andere dieren zijn vele betere voorspellers van agressief gedrag.

Onderzoek van te voren welk ras het beste bij je past, stel jezelf kritische vragen of je wel consequent genoeg kan zijn, of je je hond genoeg beweging en geestelijke uitdagingen kunt geven. Kies een hond niet uit op basis van hun uiterlijk, maar ga na of je die hond datgene kunt bieden wat dat ras nodig heeft. Een hond die graag wil werken en niks te doen krijgt is vragen om problemen. Een hond die een dominante eigenaar nodig heeft, maar terecht komt bij een baas die de hond niet de baas kan worden is vragen om problemen.

De beste garantie om agressief gedrag te voorkomen is een ras uitzoeken die het beste bij je past. Maak gebruik van onze widget om uit te zoeken welk ras het beste bij je past.


Bronnen:

aspca

Anderen bekeken ook

Gratis vermelding

Ben je een fokker en wil je een gratis vermelding?

Plaats advertentie

Plaats advertentie

Zoek je vanwege omstandigheden een nieuwe baas voor je hond?

Plaats advertentie

Deel jouw video of foto

Heb jij een leuke video of foto van je hond en wil je deze ook op de website hebben? Stuur deze dan in

Video Foto

Mijn ideale hond

Het vinden van een ras die past bij je levensstijl is de eerste en tevens belangrijkste stap naar een heerlijk leven samen met je hond.

Doe de test