Fokker Engelse buldoggen bestraft, snuiten zijn te kort

Fokker Engelse buldoggen bestraft, snuiten zijn te kort

Nieuws: Fokker Engelse buldoggen bestraft, snuiten zijn te kort

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een fokker van Engelse buldoggen gestraft voor het fokken met honden waarbij de snuit te kort was.

De fokker van Engelse buldoggen is gestraft voor het fokken van honden met te korte snuiten, wat in strijd is met de gezondheidsnormen voor de rasstandaard. Het fokken van honden met te korte snuiten kan leiden tot gezondheidsproblemen en lijden voor de dieren, en is daarom verboden.

Dit is een belangrijke overwinning voor de gezondheid van kortsnuitige rashonden en een stevige waarschuwing


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze maand de eerste fokker gestraft die honden fokte met te korte snuiten. Het fokken met dieren die schadelijke erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven aan hun nageslacht is in Nederland verboden.

De NVWA controleerde de fokker van Engelse buldoggen na een verzoek om handhaving van Dier&Recht. Als de fokker opnieuw de fout maakt, krijgt hij een boete van 1.500 euro per fokdier, met een maximum van 15.000 euro. De NVWA zal de man ook twee jaar lang onder strengere controle plaatsen.

Verplichte schedelmeting

De fokker had in 2020 en 2021 zeven honden gefokt zonder de verplichte schedelmeting. Van vier van deze honden had helemaal niet gefokt mogen worden en van de andere drie alleen onder strikte voorwaarden. De schadelijke eigenschappen van de ouderdieren werden doorgegeven aan de pups. Een te korte snuit kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals benauwdheid door verstopte luchtwegen, oogontstekingen, gebitsproblemen en huidplooiontstekingen.

Het fokken met honden met een te korte snuit is alleen toegestaan als de snuitlengte is goedgekeurd door een dierenarts via een schedelmeting. Kelly Kessen, dierenarts bij Dier&Recht, is blij met de uitspraak en zegt dat het een belangrijke overwinning is voor de gezondheid van kortsnuitige rashonden en een waarschuwing voor alle fokkers van Franse buldoggen, Engelse buldoggen en mopshonden die de wet niet volgen.

Eerdere artikelen over honden met een te korte snuit zijn onder andere:
Honden met korte snuit krijgen verplichte ademhalingstest
Vliegverbod voor honden met een te korte snuit
Is de Engelse Bulldog nog te redden of wil men dit niet
Fokverbod zieke rashonden komt te laat