Nieuwe regelgeving chip, paspoort en registratie hond en kat

Nieuwe regelgeving chip, paspoort en registratie hond en kat

Nieuws: Nieuwe regelgeving chip, paspoort en registratie hond en kat

Per 1 november 2021 veranderd er een hoop op het gebied van pups fokken en honden uit het buitenland over nemen.

Houders van honden zijn verplicht hun dieren te registreren en elektronisch te identificeren met behulp van een chip. Vanaf 1 november 2021 moeten eerste houders van honden ook zorgen dat hun hond een hondenpaspoort heeft.

Door het chippen, het paspoort en het registreren van alle pups kan de NVWA misstanden in de hondenfokkerij tegengaan, zoals malafide of illegale handel. En het welzijn van de honden beter bewaken. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om na te gaan waar de hond vandaan komt en wie de houder is.

Als u een pup koopt, dan moet u deze binnen 14 dagen op uw naam laten registreren. Dit kan bij elke databank die voor dit doel door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is aangewezen. Raadpleeg voor meer informatie over chippen en registreren de website chipjedier.nl. Of, neem contact op met uw dierenarts. Hier vindt u meer informatie over wat in orde moet zijn bij het kopen van een puppy.

Is de hond niet gechipt, geregistreerd en heeft het geen paspoort (paspoort is verplicht vanaf 1 november 2021)? Dan is degene waarvan u de hond koopt in overtreding en kan er sprake zijn van illegale hondenhandel. De NVWA raadt u dan ook af in dat geval de hond te kopen. Aankoop van zo’n hond brengt namelijk risico's met zich mee.

Verplichtingen voor fokkers van honden
Onderstaande geldt zowel voor professionele fokkers van honden als hondenhouders met een eenmalig nestje.

  • U registreert zich bij RVO en krijgt een uniek nummer (UBN, verplicht vanaf 1 november 2021). Houd dit nummer bij de andere stappen bij de hand.
  • U moet honden binnen 7 weken na geboorte laten chippen. Dit kunt u door beroepsmatige chippers of dierenartsen laten doen.
  • U moet honden binnen 7 weken laten voorzien van een paspoort (verplicht vanaf 1 november 2021). Alleen dierenartsen kunnen paspoorten uitgeven.
  • U moet honden binnen 8 weken registreren bij een van de aangewezen databanken. De lijst met aangewezen databanken vindt u op RVO.nl. De gegevens worden van daaruit overgezet naar een centrale databank beheerd door RVO.
  • Bij verkoop aan een nieuwe eigenaar moet deze het dier op zijn naam registreren. De vorige eigenaar moet het dier afmelden.


Registratie honden en katten uit buitenland
Als het goed is, hoeft een hond of kat die uit het buitenland komt niet meer gechipt te worden: een geïmporteerde hond of kat moet namelijk al gechipt zijn voordat hij in Nederland aankomt. En honden en katten die uit de EU komen, hebben als het goed is al een EU dierenpaspoort. Is dat niet het geval? Dan is de hond of kat illegaal in Nederland gekomen.

Bent u de eerste Nederlandse houder van een hond uit het buitenland? Dan moet u zich registreren bij RVO en krijgt u een uniek nummer (UBN, verplicht vanaf 1 november 2021). Een hond uit het buitenland moet door een dierenarts binnen 2 weken geregistreerd worden bij een aangewezen databank. Meer informatie over chippen, paspoorten en registratie vindt u op de website van RVO.

Let op! Volgens Europese regelgeving moet een eigenaar zelf de middelen leveren om een chip af te kunnen lezen als hij een hond of kat heeft met een chip die niet voldoet aan de Europese ISO-normen.

Hier vindt u meer informatie over het meenemen van honden en katten uit het buitenland.

Toezicht
De NVWA ziet toe of de regels worden nageleefd voor de identificatie en registratie van honden uit het Besluit Identificatie en registratie van dieren (hoofdstuk 2) , en kan bij overtreding handhaven. Inspecteurs kunnen tijdens controles de gegevens raadplegen die zijn doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend om te zien of een hond correct is geregistreerd. De NVWA gebruikt deze gegevens ook voor het uitvoeren van opsporingsanalyses om zo malafide fokkers en handelaren op te sporen. De registratiegegevens worden niet gebruikt voor de gemeentelijke hondenbelasting.

De NVWA kan, naast een bestuurlijke boete of proces-verbaal, bestuursdwang opleggen. Bijvoorbeeld in de vorm van een last onder dwangsom. Lukt het niet de overtreding binnen een bepaalde tijd op te heffen, dan moet de eigenaar alsnog de dwangsom betalen.