Fokken met zieke rashonden verleden tijd

Fokken met zieke rashonden verleden tijd

Nieuws: Fokken met zieke rashonden verleden tijd

Nederlandse hondenverenigingen hebben een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen.

Een DNA afstammingscontrole wordt verplicht. Hiermee willen hondenverenigingen de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland verbeteren.

Deze koerswijziging is aangenomen door een overgrote meerderheid van de Nederlandse hondenverenigingen op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de koepelorganisatie van rashondenverenigingen, op donderdag 24 mei jongstleden. Vicevoorzitter John Wauben van de Raad van Beheer spreekt van een historisch besluit. "Na jaren van intensieve discussies hebben hondenfokkers besloten een grote stap te zetten op weg naar een gezondere rashond", aldus Wauben.

Het nieuwe en strengere fok- en gezondheidsbeleid
Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. DNA afstammingscontrole is het sluitstuk voor het nieuwe en strengere fok- en gezondheidsbeleid.

De nieuwe maatregelen passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, en in landelijke fokkersopleidingen.

Over de Raad van Beheer
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied is de koepelorganisatie van de kynologie in Nederland. Zij heeft onder andere tot doel het voeren van stamboekhouding van rashonden en de bevordering van de gezondheid en het welzijn van honden en hondenpopulaties. Er zijn meer dan 1,5 miljoen honden in Nederland, waarvan 30% rashonden met officiële stamboom, behorend tot de circa driehonderd in Nederland erkende hondenrassen. De Raad van Beheer is gevestigd in Amsterdam en bestaat in 2012 honderdtien jaar. (bron: Raad van Beheer Op Kynologisch Gebied in Nederland )