Discussie hoogrisicohonden laait op na aanval Rotterdam

Discussie hoogrisicohonden laait op na aanval Rotterdam

Nieuws: Discussie hoogrisicohonden laait op na aanval Rotterdam

Door het vreselijke incident in Rotterdam waar een vrouw zwaargewond is geraakt door drie honden laait de discussie in de Kamer weer op. De maat is vol

De partijen PvdA, VVD, CDA en D66 vinden dat er nu echt maatregelen moeten komen omtrent het houden en fokken van de ‘hoogrisicohonden’

De volgende standpunten per partij komen hierbij naar voren:

PvdA, Tweede Kamerlid William Moorlag
Moorlag gaat het verst in het treffen van maatregelen en pleit er voor dat er een totaal fokverbod komt op honden zoals de Staffords. Het doel is om deze honden uit te laten sterven. Het ministerie laat echter weten dat ze hier niets voor voelen aangezien betrouwbare gegevens ontbreken

VVD, Arne Weverling
De VVD is ook van mening dat er iets moet gebeuren, maar gaat niet mee in het standpunt van de PvdA. Weverling pakt liever de mensen aan in plaats van de dieren. Mensen die hond honden gebruiken als vechtmachine of wapen zouden een verbod moeten krijgen op het houden van honden en eventueel een gevangenisstraf.

CDA, Maurits von Martels
von Martels is ook van mening dat een fokverbod niets op gaat lossen. Er zullen altijd mensen blijven die dit soort honden houden, hierdoor ontstaan kruisingen en ben je weer terug bij af aldus von Martels. von Martels pleit er voor om het te zoeken bij de baas. Er moeten strenge maatregelen en eisen komen voor mensen die deze honden willen houden. Een muilkorf lost volgens hem niets op, dit maakt honden alleen maar ongelukkig.

D66, Tjeerd de Groot
Tjeerd de Groot meent dat voor de honden die op de lijst staan zo snel mogelijk een landelijk expertise-centrum moet komen en dat de moties nu snel moeten worden uitgevoerd om dergelijke incidenten te voorkomen.
Er doen zich volgens de Groot ieder jaar onnodige bijtincidenten voor die door middel van kennis en training voorkomen kunnen worden. De problemen beginnen volgens de Groot in de asiels, waar veel hoog risico honden zich bevinden. In de Randstad is 60 tot 80 procent van de honden een hoog risico hond. In de asiels is te weinig kennis en professionaliteit om deze honden te trainen. De Groot is dan ook voorstander van een landelijke expertisecentrum welke kan bijdragen aan de opvang en training van complexe honden.

Nieuwe wet
Er komt een nieuwe wet die het mogelijk maakt hondeneigenaren een houdverbod op te leggen als zij hun hond hebben misbruikt. Tevens wordt het opzetten van een hond tegen een ander dier of een mens strafbaar. In oktober gaat deze wet naar de Raad van State. Naar verwachting wordt deze eind dit jaar, begin volgend jaar voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Welke rassen er op de lijst staan van 'Hoog Risico honden' is terug te lezen via dit artikel Publicatie staatssecretaris: De lijst van agressieve honden