Wat is titeren en wat zijn de voordelen?

Wat is titeren en wat zijn de voordelen?

Nieuws: Wat is titeren en wat zijn de voordelen?

Dierenartsen in Nederland maken zich zorgen. Van alle honden in Nederland worden er nog slecht 60 procent ingeënt. Niet vaccineren maar titeren.

Steeds vaker kiezen hondeneigenaren voor titeren in plaats van inenten. Maar wat is titeren nu precies?

Wat is titeren


Als we het hebben over titeren is het niets meer dan het bepalen van aanwezige antistoffen in het bloed. Als die antistoffen nog aanwezig zijn dan is er geen reden om je hond in te enten. Mocht na het titeren blijken dat het lichaam geen antistoffen meer heeft en de hond wordt gevaccineerd, dan maakt het lichaam antistoffen aan.
Mocht de hond nu daadwerkelijk worden besmet dan herkent het lichaam het virus en wordt deze onschadelijk gemaakt. De titer methode is niks nieuws, titeren werd al toegepast bij Rabies.

Er zijn al meer entingen waarmee middels een titerbepaling kan worden gekeken of er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn bij de hond. De antistoffen tegen Hepatitis, de hondenziekte (Distemper) en Parvo kunnen ook zo worden vastgesteld.

Waarom niet gewoon vaccineren?


Indien een hond geënt wordt terwijl er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn gebeurt er niets, de enting slaat niet aan. Maar er gebeuren op dat moment wel degelijk andere dingen in het lichaam van de hond. Het immuunsysteem van de hond wordt aan het werk gezet en is op dat moment minder alert op andere zaken die in het lichaam gebeuren. Ook kunnen er door de vaccinatie bijwerkingen optreden. Zeker 2-5% van de honden kunnen een vervelende reactie krijgen. Deze bijwerkingen zijn niet altijd even gevaarlijk maar toch zijn er jaarlijks mensen en dieren die overlijden na een vaccinatie. Dat zijn er ongeveer 1 op de duizend. Dat is geen reden om niet te vaccineren, maar wel reden om niet onnodig te vaccineren. Door het bepalen van de antilichamen middels de titermethode kun je voorkomen dat er onnodig gevaccineerd wordt.

Hoe lang werkt een inenting
De makers van het vaccin gegarandeerd drie jaar werkzaam is. In de praktijk wil dit meestal zeggen dat dit langer is, maar dat moet eerst gemeten worden. Met een titerbepaling kan dat.

Hoe werkt titeren precies?


Er wordt bij de hond een druppeltje bloed afgenomen en dit wordt in de Vaccicheck gedaan. Na ongeveer een half uur is de uitslag dan bekend. Indien er dan uit komt dat de hond geënt moet worden dan kan de dierenarts zo passend mogelijk enten en daar ook duidelijk uitleg over geven.

Maar hoe zit het met pups
Puppy's moeten voldoende bescherm het nest verlaten, dus het standaard advies van inenten bij pups is enten op 6, 9 en 12 weken. Maar, nu bekend is wat de effecten zijn van enten en de pups via de biest (moedermelk) de maternale afweer binnenkrijgen is het zeker zinvol om ook naar de pup-entingen te kijken. De theorie zegt dat indien de maternale bescherming uitgewerkt is, de DHP enting gegeven kan worden. Maar als de maternale antistoffen nog aanwezig zijn bij de pup zal de enting niet aanslaan. Omdat dit voorheen niet meetbaar was, werd voor de zekerheid op zes, negen en twaalf weken geënt. Inmiddels kan dit gemeten worden en kan de enting aangepast worden aan de pup.

Wie kan een titerbepaling doen?


Op de website NML Health staat een lijst met dierenartsen. Op deze lijst staan dierenartsen vermeld die de Vaccicheck besteld hebben bij NML Health. Maar dierenartsen kunnen zelf ook de Vaccicheck bestellen bij de groothandel dus kan het zijn dat ze niet op deze lijst staan. Vraag dus aan je eigen dierenarts of deze ook de Vaccicheck doet.

Is een titerbepaling ook geldig in het buitenland?
Indien je met je hond op vakantie gaat nar het buitenland is in ieder geval minimaal een Rabiësenting verplicht. Voor meer verplichte entingen kun je kijken op de website van het land waar je naar toe wilt gaan én vraag je dierenarts.

Interview van Dierbewust met Dierenarts Tannetje Koning over jaarlijks vaccineren kun je hier terugzien