Schotse Collie in groot gevaar, te veel inteelt

Schotse Collie in groot gevaar, te veel inteelt

Nieuws: Schotse Collie in groot gevaar, te veel inteelt

Het online magazine Dogzine.nl kreeg inzage in een onderzoek van de Universiteit van Wageningen waaruit blijkt dat de Schotse Collie in groot gevaar is

Honden werden vaker ziek, er werden per nest minder pups geboren, de levensduur van de Schotse Collies liep terug en de vruchtbaarheid nam af. Allemaal verontrustende signalen die door de fokkers van deze rashond waar werden genomen aldus Dogzine. Fokkers en kennelhouders hebben naar aanleiding van deze zorgwekkende ontwikkelingen contact opgenomen met onderzoekers aan de Universiteit van Wageningen.

Onderzoekers aan de universiteit kwamen tot de conclusie dat bovengenoemde ontwikkelingen bij de Schotse Collie komt door een torenhoge mate van inteelt (inteeltdepressie), veroorzaakt door een genenpool die veel te klein is.

Broer - zus relatie
Ad Mommers, een fokker en tevens hobby-genealoog heeft jarenlang bijgehouden welke nesten er uit welke kruisingen zijn geboren bij de Schotse Collie. En met deze gegevens konden de onderzoekers van de universiteit een goede analyse maken. Uit deze analyse kwam naar voren dat het met het spreiden van de genen niet best gesteld was. Af te lezen valt dat in 1975 het inteeltpercentage nog onder de 10 procent lag en dit percentage is inmiddels al gestegen naar 25 procent. Verontrustend aangezien dit inhoudt dat de 'ouderdieren' inmiddels voor 50 procent verwant zijn aan elkaar. Deze verwantschap van 50% houdt in dat er een broer - zus relatie is.

Inteelttoename per generatie Risico Termijnverwachting
>1% Onaanvaardbaar hoog Uitsterven ras door erfelijke aandoeningen
0,5% - 1% Hoog Frequente erfelijke aandoeningen
0,25% - 0,5% Vrij hoog Erfelijke aandoeningen komen voor
< 0,25% Gering Af en toe een erfelijke aandoeningen

Vanwege het feit dat er in Nederland relatief gezien minder Schotse Collies zijn, ligt dit percentage in ons land waarschijnlijk nog iets hoger.

De Schotse Collie

Indien de inteelt in een populatie sneller toeneemt, dan is dit uiteraard gevaarlijk gevaarlijk voor het ras. Per generatie is een inteelttoename van 0,5 procent net op het randje. Maar indien deze toename 1 procent is dan is er een te groot gevaar voor erfelijke ziektes en zal het ras met uitsterven worden bedreigd. Uit het rapport bleek dat tussen 1975 en nu per generatie een inteelttoename is waargenomen van 2,8 procent. Niet geheel verwonderlijk dus dat het gewoon niet goed gaat met deze rashond en dat er meer ziektes zijn.

De conclusie die misschien wel getrokken mag worden is dat er een einde moet komen met raszuiver fokken. Telkens weer als er een ras genetisch goed onderzocht wordt komt naar voren dat de mate van inteelt schrikbarend hoog is.

bron:dogzine