Dierenwelzijn in de startblokken

Dierenwelzijn in de startblokken

Nieuws: Dierenwelzijn in de startblokken

Afgelopen dinsdagavond was de officiële aftrap van het thema `Dierenwelzijn'. Dat gebeurde met een bijeenkomst van deskundigen

Er werd gesproken over de thema's zwerfdieren, dieren die in het wild leven en agressieve honden. In alle gevallen ging het erom welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden de gemeente heeft.

Zwerfdieren
De dierenbescherming vertelde over wat er gebeurt met zwerfdieren, huisdieren die om wat voor reden dan ook hun eigenaar kwijt zijn. De gemeente is verplicht om deze dieren gedurende 14 dagen op te vangen en heeft daarvoor een overeenkomst met dierentehuis `t Hart. Ineke Kok, van de afdeling Eemland, lichtte toe wat de dierenbescherming en dierentehuis 't Hart doen als het gaat om opvang en noodhulp en vertelde daarbij dat veel werk van de dierenbescherming vrijwilligerswerk is.

Mensen in het publiek onderstreepten de verantwoordelijkheid van de huisdier eigenaren, zoals het steriliseren of het `verplicht' volgen van een training voordat een dier word aangeschaft. De boodschap luidde `bezint eer ge begint'.

Dieren in het wild
Een onderwerp waarbij verschillende dieren genoemd werden. Egels, vleermuizen, mussen, duiven, vossen, etc. Ook voor dieren in het wild bestaat een zorgplicht vertelde Machteld de Vries van de Universiteit Utrecht. Hoe deze zorgplicht precies moet worden ingevuld leverde nog wel discussie op.

Is het genoeg om wilde dieren vooral met rust te laten of is er ook actief ingrijpen nodig?

Er werd gesproken over duivenoverlast en wat daar aan te doen en ook de vos leverde stof tot praten. Recentelijk zijn in de bebouwde kom konijnen en kippen namelijk het slachtoffer geworden van hongerige vossen.

Maar jagen op vossen is niet de oplossing vonden sommigen aanwezigen. Jagen op vossen was tot voor kort strafbaar, nu mag het heel marginaal, onder voorwaarden. In ieder geval leek deze gegeven tip door iedereen onderschreven: zet uw huisdieren, zoals kippen of konijnen, vooral in het voorjaar 's nachts veilig in een afgesloten hok. Vossen zijn luie dieren. Ze jagen liever op kippen in de achtertuin dan dat ze achter een konijn in het bos aan rennen.

Agressieve honden
Recent is er een aantal incidenten geweest in Soest met agressieve honden. Wethouder Coppes leidde dit onderwerp daarom in door te zeggen dat zij deze incidenten zeer serieus neemt en dat ze de betrokkenen persoonlijk heeft gesproken.

Dr. Mathijs Schilder van de Universiteit van Utrecht hield een vlammend verhaal over het gedrag van honden en de mogelijkheden om agressieve honden en hun eigenaren aan te pakken. Dit leverde veel vragen en opmerkingen op. De gemeente gaat met de nieuwe inzichten bekijken of er mogelijkheden zijn om de honden en hun eigenaren van de recente incidenten aan te pakken. (bron: Gemeente Soest)